Viool

Welkom in de vioolklas!

 

Wist je dat:
- de viool het kleinste snaarinstrument is en de hoogste noten kan spelen?
- de beroemste vioolbouwer ooit Antonio Stradivarius is?

- de viool in verschillende maten gebouwd wordt, waarbij men spreekt van 1/4-, 1/2- en 3/4-violen?
- de viool 4 snaren van verschillende dikte heeft en hoe dunner de snaren zijn, hoe hoger ze klinken?
- de strijkstok waarmee je over de snaren strijkt, gemaakt is van paardenhaar, die met een schroef aangespannen worden?

- een goede houding van viool en strijkstok, een mooie klankvorming en een goede intonatie aangeleerd worden in de lessen, alsook een steeds fijnere motoriek, waardoor je mooier en sneller kan spelen?
- voor technische oefeningen in de eerste jaren een leuk methodeboek voor viool gebruikt wordt?

- je een viool aan de academie kan huren, waarbij de leerkracht de juiste maat kiest?
- je een mogelijke aankoop kan overwegen, wanneer je een 4/4-viool kan bespelen?
- een aankoop via een gekwalificeerde vioolbouwer aan te raden is, waarbij de leerkracht vrijblijvend advies geeft? 

- de viool één van de belangrijkste instrumenten in een symfonieorkest is?
- je met een viool klassiek, pop, Disney, folkmuziek...kan spelen?
- de viool een melodieinstrument is, waardoor samenspelen met piano extra tof is?

Hoor je graag vioolklanken doorheen je huiskamer?
Dan kan je dat leren bij Michel Awouters en Jeroen Beckers.
Je krijgt 1 uur per week les.
Het lesmoment en de lesdag zullen Michel en Jeroen tezamen met jou bespreken. 

Wanneer je een aantal jaren instrumentles gevolgd hebt, ben je van harte welkom in
het
 Symfonisch ensemble!
 

 

                                                               Bevrijdingsconcert, 26 jan. 2020
                                                                Symfonisch ensemble Stedelijke Academie voor Kunsten

                                                                Schindler's List, solist Michel Awouters
                                                                Opname: Peter Klijn

 

                                                                                                          Amaryllis Wellens, 10 jaar
                                                                                                           Schindlers' List
                                                                                                           April 2020