Atelier

Printvriendelijke versie

Welkom in de klas van het Atelier! 


 

Het Atelier, wat is dat?
Wel, het is de Academie mini of de eerste graad van Muziek en Woordkunst-Drama, kortweg Atelier genoemd.
Het duurt 2 leerjaren.

Te moeilijk, zeg je? Ok, je krijgt er de eerste lessen in muziek, zoals liedjes zingen, muziekspelletjes spelen, de eerste muzieknoten lezen en schrijven, instrumenten bespelen (boomwhackers, orff-instrumenten, djembés...) en op allerlei manieren de instrumenten die je vanaf het derde leerjaar kan leren bespelen in de academie, ontdekken .

Naast muziek leer je ook toneeltjes opvoeren, gedichten voordragen en op een speelse manier bezig zijn met Woordkunst. 

Gedurende het schooljaar wordt er tijdens de lessen toegewerkt naar een toonmoment, waarin je je eerste podiumervaring kan opdoen.

Heb je muziekkriebels en/of toneelkriebels?
En zit je in het eerste of tweede leerjaar?

Kom dan genieten van de lessen van Greetje Meuris, Jasmijn Vandecaetsbeek en Els Gys