Instrument

Op muziekles staat geen leeftijd.
Muzikantjes vanaf 8 jaar, maar ook volwassenen kunnen in de academie een instrument leren spelen.

De instrument- of zangles duurt 1 uur per week.
Aan het begin van het schooljaar leg je in- overleg met je leerkracht - het lesuur vast.

De instrumentlessen zijn individueel groepsgerichte lessen, m.a.w. je komt als leerling individueel aan bod, maar ook de andere aanwezige leerlingen worden tijdens je les betrokken.
Zo kan iedereen leren van elkaar en toch op eigen tempo de gewenste vaardigheden verwerven.