Instrument

Op muziekles staat geen leeftijd.
Muzikantjes vanaf 8 jaar, maar ook volwassenen kunnen in de academie een instrument leren spelen.

De instrument- of zangles duurt 1 uur per week.
Aan het begin van het schooljaar leg je - in overleg met je leerkracht - het lesuur vast.
Je wil bijvoorbeeld leren zingen of een instrument spelen, maar je weet niet wanneer deze lessen starten?
Je belt gewoon naar het secretariaat.

Het secretariaat brengt je keuze over aan de betreffende leerkracht(en).
De leerkracht zal jou contacteren en tezamen met jou het lesuur bepalen.

De instrumentlessen zijn individueel groepsgerichte lessen, m.a.w. je komt als leerling individueel aan bod, maar ook de andere aanwezige leerlingen worden tijdens je les betrokken.
Zo kan iedereen leren van elkaar en toch op eigen tempo de gewenste vaardigheden verwerven.