Afgestudeerden en laureaten tonen zich nog een laatste keer als leerling.

Proclamatie en laureatenconcert

Op zaterdag 24 september werd het schooljaar 2015-2016 van de stedelijke academie voor Kunsten Maaseik plechtig afgesloten met het laureatenconcert en de proclamatie in het auditorium.

Na een traject van (meestal) 10 jaar komt er een moment van afscheid. De leerlingen die in 2005-2006 op 8-jarige leeftijd startten waren erg bijzonder want niet minder dan 57 leerlingen bereikten de ‘eindmeet’ met een prachtig eindgetuigschrift.

Zonder overdrijving mogen we dan ook stellen dat het afgelopen schooljaar een grand cru jaar voor onze academie.

Tijdens een erg hoogstaand concert gaven verschillende ‘oud’-leerlingen’ het beste van zichzelf.

In haar toespraak feliciteerde Schepen Myriam Giebens niet alleen de afgestudeerde leerlingen en hun leerkrachten maar dankte ook en in het bijzonder de vele aanwezige ouders. Ze onderstreepte niet alleen het belang dat de ouders vele jaren bereid geweest zijn om taxi te spelen maar ongetwijfeld hebben ze hun kinderen ook gesteund en gemotiveerd om vol te houden als er in dit lange traject een dipje de kop op dreigde te steken.  

Tijdens de proclamatie overhandigden schepen Myriam Giebens en directeur John Vandecaetsbeek aan 57 leerlingen hun eindgetuigschrift.

9 leerlingen ontvingen ook de stadsmedaille omdat zij slaagden met de grootste onderscheiding

Pagina's