Muziekgeschiedenis

Welkom in de klas muziekgeschiedenis!

Wist je dat:
- muziekgeschiedenis een stroming is in de geschiedenis, die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de muziek?
- d
e cursus Muziekgeschiedenis bestaat uit drie modules van elk één jaar, namelijk:
          - de geschiedenis van de vocale muziek
          - de geschiedenis van de instrumentale muziek
          - ontwikkeling van de opera en van de muziek in de 20ste eeuw
- bij elke nieuwe (stijl)periode eveneens gekeken wordt naar de tijdgeest en de ontwikkeling van andere kunstvormen (beeldhouwkunst, schilderkunst, literatuur…), steeds ondersteund door een uitgebreid gamma aan audio- en videomateriaal?