Contact

Printvriendelijke versie

Je vindt niet alle informatie terug op de website?
Dan kan je een vraag stellen via onderstaand contactformulier.

Het contactformulier wordt n​iet gebruikt om je af te melden.
Afmeldingen via deze weg worden niet geregistreerd, noch doorgegeven aan de leerkrachten.
Gelieve dan ook je afwezigheid telefonisch door te geven aan het secretariaat van de betreffende afdeling en met de nodige attesten.

 


 

Selecteer het type vraag dat je wil stellen

Muziek en Woordkunst-Drama
Boomgaardstraat 10
3680 MAASEIK
089 56 08 60

Beeldende en Audiovisuele kunsten
Bleumerstraat 62
3680 MAASEIK
089 56 08 60

Afdeling Neeroeteren
Cultuurcentrum
Scholtisplein 2
3680 NEEROETEREN
089 36 75 96

Afdeling Opoeteren
De Riet
Schoolstraat 20
3680 OPOETEREN
089 86 82 98

Afdeling Kinrooi
​Nelisveld 5 bus 2
3640 KINROOI
089 70 43 55

Gemeentelijke basisschool

Afdeling Bree
Muziek en Woordkunst-Drama
Cultuurdienst 
Kloosterstraat 13 -> ingang via Grauwe Torenwal
3960 BREE
089 84 85 66
Oud pensionaat

Beeldende en Audiovisuele kunsten
Cultuurdienst 
Kloosterstraat 13 -> ingang via Grauwe Torenwal
3960 BREE
089 84 85 66
Oud pensionaat

De Wissel
Opitterkiezel 240A
3960 OPITTER
089 84 85 66
Vrije basisschool