Algemeen

Printvriendelijke versie

Welkom in de klas van de miniacademie! 

               

De Academie mini, wat is dat?
Wel, het is de eerste graad van Muziek en Woordkunst-Drama en duurt 2 leerjaren.

Te moeilijk, zeg je? Ok, je krijgt er de eerste lessen in muziek, zoals liedjes zingen, muziekspelletjes spelen, de eerste muzieknoten lezen en schrijven, instrumenten bespelen (boomwhackers, orff-instrumenten, djembés...) en op allerlei manieren alle instrumenten die je vanaf het derde leerjaar kan  leren bespelen in de academie, ontdekken .

Naast muziek leer je ook toneeltjes opvoeren, gedichten voordragen en op een speelse manier bezig zijn met Woordkunst. 

Gedurende het schooljaar wordt er tijdens de lessen toegewerkt naar een toonmoment, waarin je je eerste podiumervaring kan opdoen.

Heb je muziekkriebels en/of toneelkriebels?
En zit je in het eerste of tweede leerjaar?

Kom dan genieten van de lessen van Pieter Franssen en Greetje Meuris