Afwezigheidsbeleid

 

Afwezigheidsbeleid

Wanneer een leerling niet naar de les kan komen omwille van ziekte, is deze leerling voor de academie ‘gewettigd afwezig’, mits voorlegging van een doktersattest of 4x per jaar een voorgedrukt briefje. Deze attesten kunnen ten laatste de volgende les afgegeven worden op het secretariaat.

Deze afwezigheid telt niet mee in de weging van de tweederderegeling voor aanwezigheid op jaarbasis.

‘Wanneer je afwezigheid om medische redenen niet langer duurt dan 3 opeenvolgende kalenderdagen (let op: zondag is ook een kalenderdag), volstaat een verklaring – gedateerd en ondertekend – door de ouders of door de leerling ouder dan 18 jaar. Dit kan maximum 4 keer per schooljaar. Je krijgt hiervoor via je leerkracht een A4 met 4 voorgedrukte afmeldingen mee naar huis.

Een medisch attest is vereist, wanneer je ziekte een periode van 3 opeenvolgende kalenderdagen overschrijdt of wanneer je ouders reeds 4 keer zelf een verklaring van ziekte ingediend hebben.

Een medisch attest is eveneens vereist voor de afwezigheid tijdens de evaluatiemomenten (examens) van de academie.

 

 

 

 

 

Een leerling kan ook afwezig zijn omwille van persoonlijke redenen (verjaardagsfeestjes, andere hobby’s…). Deze afwezigheid wordt gezien als niet-gewettigd en telt mee in de weging van de tweederderegeling voor aanwezigheid op jaarbasis.

Het is steeds aangewezen om op de dag van afwezigheid het secretariaat te verwittigen.  In geval van jongeren dient deze melding door de ouders te gebeuren.

Kortom:

- een leerling die op jaarbasis meer dan een derde afwezig is omwille van ziekte, is altijd gewettigd afwezig en mag, indien verantwoord, examens afleggen

- een leerling die op jaarbasis meer dan een derde afwezig is omwille van persoonlijke redenen (andere redenen dan medische), verliest het recht op les en wordt op het examen geweigerd