Geschiedenis

De cursus Muziekgeschiedenis is in 3 modules van elk 1 jaar verdeeld:

  • De geschiedenis van de vocale muziek
  • De geschiedenis van de instrumentale muziek
  • Ontwikkeling van de opera & Muziek in de 20ste eeuw

 

Bij elke nieuwe (stijl)periode wordt eveneens gekeken naar de tijdgeest en de ontwikkeling van andere kunstvormen (beeldhouwkunst, schilderkunst, literatuur,…). Steeds ondersteund door een uitgebreid gamma aan audio- en videomateriaal.

 

Deze cursus wordt gegeven in de Hogere Graad van de afdeling Muziek en is een wekelijkse les van 2 aaneengesloten uren in de hoofdschool.